Případné změny (přihlášky či odhlášky oproti prvnímu pololetí) kroužků na 2. pololetí hlaste do 30.1. paní Čehovské na cehovska@gtmskola.cz