Základní škola německo-českého porozumění Thomase Manna se 9. května 2022 stala fakultní školou Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty.