Žáci z 5. třídy skupinky paní Šikové nacvičili v angličtině příběh We’re Going on the Bear Hunt od Michaela Rosena. Představení se jim opravdu povedlo 🙂


Bear Hunt – 5. třída {„component“:“album“,“open“:false,“userData“:{„id“:“110″,“items_per_page“:10}}