Sbírka solidarity COVID

ZŠNČP podporuje Sbírku solidarity s lidmi postiženými protiepidemickými opatřeními, kterou pořádá Farní sbor Českobratrské církve evangelické
U Jákobova žebříku v Praze 8 Kobylisích: „Pandemie COVIDu ovlivnila finanční situaci spousty z nás. Ale značně nerovnoměrně. Zatímco někteří přišli o práci a ocitli se ve finanční tísni, pro jiné to znamenalo jen mírné či žádné snížení příjmů a někomu se dokonce příjmy zvýšily. Náš sbor proto organizuje sbírku, jejíž výtěžek by měl pomoci zejména těm, kteří se kvůli COVIDu dostali do tíživé životní situace, a navíc nedosáhnou na záchranný kruh státu.“

Členové našeho pedagogického sboru uspořádali na podporu prvního kandidáta charitativní oběd a přispěli do sbírky i finančně.

Chcete-li se i vy připojit a vyjádřit svou solidaritu, můžete tak učinit přes dárcovský web znesnaze21.cz. Naleznete tam podrobnější informace o sbírce. Děkujeme všem, kdo se připojíte.