Psychologické poradenství na ZŠNČP

Naše škola od března spolupracuje s psycholožkou Terezou Uhlíkovou z Gymnázia Thomase Manna. Paní Uhlíková nabízí konzultace pro žáky i rodiče z naší školy. Je možné se na ni obrátit např. při problémech se zvládáním distanční výuky, v případě psychických obtíží dítěte, při potížích dítěte ve třídním kolektivu i při změnách a náročných situacích v rodině a dalších případných obtížích. Magistra Uhlíková není zaměstnancem školy, psychologické poradenství si proto hradí sami rodiče.

V tuto chvíli jsou konzultace poskytovány online formou, za běžných okolností osobně. Pro bližší informace prosím kontaktujte přímo paní Uhlíkovou: uhlikova@gtmskola.cz nebo tel. 721 870 877