Zájemci o 0. ročník

Základní škola německo-českého porozumění nabízí kromě výuky na prvním stupni také přípravný ročník, který naplňuje požadavky na  povinné předškolní vzdělávání. 

Třída je určena maximálně pro 20 dětí v předškolním věku a je vhodná nejen pro děti s odkladem školní docházky.

Součástí programu je výuka němčiny pro začátečníky nebo pro rodilé mluvčí ( denně 30 minut), dále rozvoj matematických dovedností včetně prvků matematiky Hejného, rozvoj předčtenářské gramotnosti, grafomotoriky, sluchového a zrakového  vnímání, environmentální výchova.

A také samozřejmě malujeme, cvičíme, zpíváme, hrajeme si a zkoušíme malé projekty. Velmi oblíbená je u dětí keramika a Musikalische Früherziehung s rodilou mluvčí.

Pro venkovní aktivity využíváme atrium nebo školní zahradu.  

Pro třídu předškoláků nabízíme celodenní provoz 7:00 – 17:30 hod, pitný režim, oběd v jídelně sousední školy (cesta parkem trvá cca 7 minut). 

Děti mají možnost navštěvovat některé odpolední kroužky, účastnit se školy v přírodě nebo pobytu na horách. 

Podrobné informace včetně přihlášky naleznete v odkazech níže: