Pomoc školám při výuce německého jazyka

Základní škola německo-českého porozumění v Praze 8 (ZŠNČP) byla založená v roce 1991, a má tak třicetileté zkušenosti s výukou německého jazyka na prvním stupni základní školy. ZŠNČP nabízí intenzivní výuku německého jazyka již od první třídy a od roku 2021 se podílí na projektu “Podpora vzdělávání dětí
německé národnostní menšiny v nemenšinovém běžném školství”
.

V rámci tohoto projektu, který v současné době pomáhá s rozjezdem výuky němčiny na dvou základních školách v Chebu a Jablonci nad Nisou, vznikla příručka pro výuku němčiny a výukové video. Obě tyto pomůcky jsou školám volně přístupné a mají za cíl pomoci jim při zavádění německého jazyka již od 1. třídy základní školy. Naše ZŠNČP jim nabízí podporu a odborné vedení. Pokud máte o spolupráci na projektu zájem, spojte se s paní ředitelkou Zuzanou Svobodovou zde: svobodova@gtmskola.cz