Domškola

Co je Domškola?

Na jaře 2020 jsme kvůli epidemiologické situaci přešli na distanční vzdělávání. Ukázalo se, že v případě jazyků je online vzdělávání srovnatelnou variantou s prezenční výukou.  Některým dětem dokonce online výuka vyhovuje víc. Učí se v klidném prostředí svého domova. Proto jsme se rozhodli nabídnout Domškolu jako ucelený koncept a další variantu naší základní školy.

Jak funguje Domškola?

Žáci Domškoly jsou kmenoví žáci Základní školy německo-českého porozumění  a plní povinnou školní docházku podle §41 školského zákona. Vzdělávají se doma s rodiči podle učebnic a školního vzdělávacího programu ZŠNČP (první stupeň) v profilových předmětech – český jazyk, matematika, prvouka (vyšší ročníky dále vlastivěda, přírodověda, informatika). Seznam učiva zasílá e-mailem individuální poradce – učitel, který má domškoláka na starosti. Jednou za pololetí proběhne prezenční přezkoušení, které ověří, jestli žák učivo ovládá.  Kdykoliv je možné konzultovat výuku s individuálním poradcem, který zároveň podporuje a motivuje žáka ke vzdělávání.

Pro koho je Domškola vhodná?

Domškola je ideálním řešením pro ty, kterým nevyhovuje standardní způsob chození do školy, mají odlišný životní styl a potřebují větší volnost v získávání vzdělávání. Domškola pomůže i rodinám, které žijí v jiném městě a chtěli by pro své děti získat kvalitní základní vzdělání a kvalitní znalost cizích jazyků. Domškolákem může být i ten, kdo žije v zahraničí nebo hodně cestuje, což komplikuje běžnou docházku do školy. Životních situací pro Domškolu je celá řada a individuální poradce je připraven najít s Vámi to nejvhodnější řešení.

V naší Domškole se Vám bude líbit, pokud souhlasíte s tím, že cizí jazyky a porozumění je důležitou součástí vzdělávání a pokud se Vám líbí kombinovat možnost svobodného individuálního vzdělávání se strukturou a oporou o prověřený vzdělávací program a online hodiny.

Online jazyková výuka

Důraz klademe na jazykovou výuku, která probíhá kompletně online s kvalifikovanou jazykovou učitelkou nebo učitelem ZŠNČP. Doporučená frekvence je u německého jazyka 3 x týdně a u anglického jazyka 2 x týdně. Frekvenci a čas konkrétních hodin je možno upravit podle dohody a potřeb domškoláka. Místo jednoho z jazyků je také možné vyučovat online jazyk český (například v případě dítěte žijícího v zahraničí). S Ohledem na potřeby žáka mladšího školního věku doporučujeme pravidelný rozvrh hodin (lze i odpoledne nebo o víkendech).

Žák se může účastnit školních akcí, výjezdů nebo výletů, případně vybraných projektů – účast na těchto akcích se platí zvlášť podle skutečných nákladů. Zapojení do mimoškolních akcí školy podpoří socializaci žáka. Kontakt s vrstevníky je důležitý.

Cenu stanovujeme individuálně a může vypadat například takto

  • Při individuální výuce NJ 3 x týdně a AJ 2 x týdně: 4.150,- Kč za měsíc
  • Při výuce ve dvojici NJ 3 x týdně a AJ 2 x týdně: 2.500,- Kč za měsíc
  • Pouze přezkoušení bez jazykové výuky: 1.000,- Kč za měsíc
  • Cena bude snížena, pokud si žák vybere pouze jeden jazyk (němčinu nebo angličtinu) nebo pokud bude vzdělávací skupina větší (3 a více žáků).

Kontakt a bližší informace

Ing. Pavla Krummackerová, zástupkyně ředitelky ZŠNČP
Tel: 607 979 686
E-mail: krummackerova@gtmskola.cz
Možnost osobní nebo online schůzky a představení Domškoly.
Online den otevřených dveří: 11.2.2021 v 17 hod.

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu (poskytuje vyjádření k individuálnímu vzdělávání):
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8
Mgr. et Mgr. Alexandra Pavlátová Sedmihradská: sedmihradska@ppppraha7a8.cz
Glowackého 549/7, 181 00 Praha 8
Telefon: 286 585 191, 286 882 368
E-mail: poradna8@ppppraha7a8.cz

Seznam potřebných dokumentů pro přestup na Domškolu ZŠNČP