Odborná poradna pro žáky a rodiče

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy.

Poradenskými pracovníky školy jsou a nabízí konzultace po předchozí dohodě:

Další odborná pracoviště

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8
Glowatského 6/555, 181 00 Praha 8
Tel.: 286 882 368, 286 585 191

Pražská pedagogicko-psychologická poradna
Ohradní 20, 140 00 Praha 4 – Michle
Tel: 241 480 250
www.pppp.cz
Informace pro rodiče žáků ZŠNČP

Logopedická péče
LOGOS, klinická logopedie
Mgr. Pavlína Froňková
Tel.: 283 881 332, 737 118 443
fronkova@logopedie-praha.cz

LOGOBĚŽKA – centrum pro řeč
(Klinická logopedie, náprava specifických poruch učení)
Mgr. Michaela Nesvadbová a Mgr. Petra Dostálková
www.logobezka.cz
Tel.: 607 047 307

Klinická logopedie Praha Letňany
PhDr. Lenka Jourová
Pavla Beneše 750/12, Praha 18
www.zabavnalogopedie.cz
Tel.: 734 378 290

Odborné vedení pedagogických pracovníků ZŠNČP
Projekt Ispol – Výuka žáků se SVP
Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1