Zájmové kroužky na rok 2022/2023

1. Školní zájmové kroužky a nepovinný předmět Fit in Deutsch

Do ŠKOLNÍCH kroužků se přihlaste, prosíme, přímo na mailovou adresu paní učitelky nebo online linkem uvedeným v popisu každého kroužku – viz níže v přehledu kroužků po jednotlivých dnech. Uveďte celé jméno dítěte, třídu, název kroužku a den a hodinu konání.

Odesláním mailové nebo online přihlášky své dítě na školní kroužek závazně přihlašujete. Paní učitelka Vám přihlášku mailem potvrdí. Po přihlášení je docházka do kroužku povinná, v případě nepřítomnosti je třeba žáka písemně omluvit do žákovské knížky.

 • Přihlášky na kroužky odešlete mailem nejpozději do 9.9.2022 (na nepovinný předmět Fit in Deutsch pro 4.AB již do 2.9.2022). Pozdější přihlášky již nemůžeme akceptovat.
 • Kroužky začínají v týdnu od 5.10.2022.
 • Nepovinná angličtina pro 3.AB, 4.AB a 5.AB a Fit in Deutsch pro 4.AB se vyučuje již od 5.9.2022.
 • Ceny ŠKOLNÍCH kroužků jsou uvedeny za jedno pololetí a platí se převodem na TŘÍDNÍ účet. Děkujeme za spolupráci a dodržení termínů.

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

  2. Externí zájmové kroužky

  Na externí kroužky se přihlašujete na mail uvedený u popisu externího kroužku a rovněž ho platíte přímo pořadateli, ne ZŠNČP.

  Pondělí

  Úterý

  Středa

  Čtvrtek

  Pátek