Třída 3.A 3A_web.jpg

Třídní učitelka:
Mgr. Daniela Sklenářová / sklenarova@gtmskola.cz

Vychovatel:
Dagmar Nepalová / nepalova@gtmskola.cz

Učitelky němčiny:
ROT – Mgr. Jitka Boučková / bouckova@gtmskola.cz
GRÜN – Mgr. Lenka Hájková / hajkova@gtmskola.cz
LILA – Mi Jin Park-Assem / parkassem@gtmskola.cz

Rozvrh hodin (rozdělení do skupin obdrží žáci ve škole):
ROT
GRÜN
BLAU

Naše práce a akce ve školním roce 2018/2019