Erasmus+

Logo_Erasmus.jpg

Naše škola získala na období 2019 – 2021 evropský grant Erasmus+ v kategorii “Strategická partnerství” s projektem “Europa ist, was wir daraus machen.” Kvůli koronavirové epidemiologické situaci byl projekt prodloužen do 31.8.2022.

“Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.”

“Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.”

Našimi partnery jsou

Aktivity projektu 2019/2020

Aktivity projektu 2020/2021