On-line přihlášku do Základní umělecké školy v Praze 8, Taussigova 1150 najdete na www.taussigova.cz.