1.3.2020
Vážení rodiče.
V souvislosti se změnou situace v ČR prosíme všechny, kteří se vrátili ze zasažených oblastí, aby zůstali zítra preventivně doma a poradili se s lékařem nebo hygienickou stanicí. Jednáme v souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví, zde: 
http://szu.cz/tema/prevence/doporuceni-pro-verejnost-2019-ncov

 
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem,
Zuzana Svobodová
 
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA

ředitelka o.p.s.
Základní škola německo-českého porozumění
Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. 
Střížkovská 32/27 
180 00 Praha 8
 
 
 
 
28.2.2020
Dobrý den, vážení a milí rodiče, 
 
věřím, že jste strávili příjemné jarní prázdniny. Vzhledem k tomu, že možná někteří z Vás zvolili pro lyžování Itálii a v souvislosti s množícími se dotazy ohledně případné domácí karantény apod., posílám aktuální informace k návratu do školy po jarních prázdninách. 
 
Situaci jsem konzultovala s Hygienickou stanicí HMP a oddělením epidemiologie Prahy 8 a doporučení je následující: 
 
V případě, že jste pobývali pouze v lyžařských střediscích bez cestování po zasažených oblastech, platí pro Vás doporučení Ministerstava zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html), tj.: Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.
 
V případě, že jste cestovali mimo střediska v oblastech zasažených koronavirem (Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto)doporučuji kontaktovat oddělení epidemiologie a konzultovat situaci s nimi před nástupem do školy. Tel. čísla: 281000452, 281000445, 281000441, 281000447.
Pokud byste se poté rozhodli pro preventivní pobyt doma (nebo Vám byl doporučen), informujte prosím Vaši třídní učitelku a domluvte se s ní na materiálech pro učení se doma. 
 
Pro Vaši informovanost doporučuji sledovat vyjádření Ministerstva zdravotnictví a Pražské hygienické stanice, např. zde: 
 
Pokud by se situace změnila, případně školy dostaly nějaká další doporučení/nařízení, budu Vás informovat. 
 
Děkuji za spolupráci
S pozdravem
Zuzana Svobodová
 
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA

ředitelka o.p.s.
Základní škola německo-českého porozumění
Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. 
Střížkovská 32/27 
180 00 Praha 8