Základní škola německo-českého porozumění

S němčinou už od první třídy. Škola založená v roce 1991 německou menšinou v ČR nabízí pro české i německé děti vzdělání a výchovu v ročnících 1-5 s němčinou jako jazyk cizí nebo mateřský nebo nyní nově DOMŠKOLU. Připravuje žáky pro studium na víceletých gymnáziích. Podívejte se na ukázky z výuky a z nultého ročníku: video z výuky a 0. ročníku.

Základní škola německo-českého porozumění Thomase Manna
je fakultní školou Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty

Video k 30. výročí založení školy.

Video o naší škole

NOVÉ
DOMŠKOLA + ONLINE ŠKOLA

Nástěnka pro žáky
a školní knihovna

Kalendář akcí

úřední deska

Bakaláři

jídelníček

Fotogalerie

Erasmus

Kroužky

Články

Poděkování našemu dětskému orchestru

Sehr verehrte Angehörige der deutschen Minderheit, liebe Mitstreiter. Im Namen des Präsidiums möchte ich mich für Ihre Teilnahmen, bzw. aktiven Mitmachen bei den Veranstaltungen der LV, vor allem bei den Auftretenden bedanken. Bei Michal Urban und Ulrike Strigl für...

Erasmus: Setkání partnerských škol bohužel bez ZŠNČP

Článek, který vyšel v regionálních novinách v Německu, o setkání našich partnerských škol v září 2021. Bohužel bez nás, protože Německo bylo v té době ze strany České republiky považováno za rizikovou zemi a děti by bývaly musely po návratu do karantény. Velká škoda,...

Novinky

Den otevřených dveří ONLINE

Den otevřených dveří online Zveme Vás srdečně na Den otevřených dveří, který se bude konat ve středu 9.2.2022 v 16.00 hodin ONLINE. Odkaz na prezentaci: meet.google.com/nbe-ibiw-qbw Při této příležitosti natočily děti z 5.A krátké VIDEO o naší škole. Natáčení,...

Poděkování za dětská přáníčka z nemocnic

Poděkování za dětská přáníčka V adventu psaly naše děti vánoční přáníčka a poděkování našim zdravotníkům. Nyní se jim od nich vrací poděkování z nemocnice v Neratovicích a z Bulovky. Děkujeme!

Školička se 21.12. již nekoná

Milé děti, vážení rodiče. 21.12. se školička již nekoná. Přejeme všem krásné Vánoce, hodně radosti z dárků, zdraví a štěstí v novém roce. Těšíme se na setkání  4.1.2022. Vaše paní učitelky 🙂

Možnost studia na gymnáziu v Pirně

Někteří naši absolventi studují na česko-německém gymnáziu v Pirně. Výzvu pro zájemce vydalo také MŠMT. Více informací si můžete přečíst ZDE.

Partnerské školy:

Logo-Berlin_Tisk.jpg

 

friedrich-schiller-gymnasium-pirna.png

Logo_Europahaus der Musik.gif

 

Projekty:

Projekt č.  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022658 “Šablony III – Základní škola německo-českého porozumění” je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je personální podpora, využití ICT při výuce, realizace klubu pro žáky ZŠ a projektových dnů při ZŠ německo-českého porozumění.

Projekt č.  CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002086  “Začleňování žáků s OMJ do ZŠ česko-německého porozumění a Gymnázia Thomase Manna, o.p.s.” je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vytvořit a ověřit funkčnost příručky pro začleňování dětí s OMJ do Školy a vytvoření komunitního centra na Základní škole, které bude podporovat integraci žáků s OMJ do běžného vzdělávacího proudu a zajišťovat jejich smysluplné trávení volného času a pomáhat jim v dosahování školní úspěšnosti.

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014289  „Personální podpora a realizace školního klubu a školní družiny na Základní škole německo-českého porozumění v Praze“ je spolufinancován Evropskou unií.Hlavním cílem projektu je získání personální podpory pro základní školu a školní družinu a dále podpora realizace školního klubu při ZŠ německo-českého porozumění.

Projekt č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001391 „Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Základní škole německo-českého porozumění a Gymnáziu Thomase Manna“ je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je pomoci k začlenění a zlepšení studijních výsledků žáků s odlišným mateřským jazykem, a to formou realizací podpůrných aktivit.