Základní informace

Základní škola německo-českého porozumění bylo založena v roce 1991 předchůdcem dnešního Shromáždění Němců, Spolkem Němců v Československu (www.landesversammlung.cz). Statutárním orgánem školy je správní rada, která se skládá ze zástupců zakladatelů školy, odborníků z řad široké veřejnosti a zástupců rodičů.

Základní škola se řídí podle rámcového vzdělávacího programu pro základní školy s rozšířenou výukou jazyků a vlastním školním vzdělávacím programem “Komunikace – dorozumění – porozumění, Schule mit Spaß”. Rozšířená výuka němčiny je nabízena již od 1. třídy, respektive od 0. ročníku.

Němčina je vždy vyučována ve skupinách o maximálně 13 žácích. V této souvislosti vyučujeme i další vybrané předměty v menších skupinách, díky čemuž je možné zavést moderní vyučovací metody a brát větší ohled na individuální potřeby a schopnosti žáků. V 1. a 2. třídě je němčina žákům zprostředkována komplexně, s důrazem na používání jazyka při různých aktivitách.

Přijímáme nejen děti s češtinou nebo němčinou jako mateřským jazykem, ale také děti cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR, které si chtějí vynikající základní vzdělání doplnit znalostmi němčiny. Umožňujeme postup do vyšších tříd, doučování němčiny a sestavení individuálního studijního plánu. 

Škola nabízí také družinu, denně od 7:00 do 17:30. Zajišťujeme rovněž stravování ve školní jídelně vedlejší školy, širokou nabídku zájmových kroužků a řadu zajímavých projektů, včetně výjezdů do zahraničí a spolupráci s partnerskými školami v Německu a Rakousku.

Školné 2022/23

 • Sdělení o výši školného od 1.9.2022
 • školné pro žáky přípravné třídy ve školním roce 2022/2023 činí 60.000,- Kč.
  – Prosíme do 15.5.2022 platbu za 1. pololetí 30.000,- Kč.
  – Prosíme do 31.1.2023 platbu za 2. pololetí 30.000,- Kč.
 • školné pro žáky první třídy ve školním roce 2022/2023 činí 48.000,- Kč.
  – Prosíme do 15.5.2022 platbu za 1. pololetí 24.000,- Kč.
  – Prosíme do 31.1.2023 platbu za 2. pololetí 24.000,- Kč.
 • Školné pro žáky druhé třídy ve školním roce 2022/2023 činí 46.000,- Kč
  – Prosíme do 31.8.2022 platbu za 1. pololetí 23.000,- Kč.
  – Prosíme do 31.1.2023 platbu za 2. pololetí 23.000,- Kč.
 • Školné pro žáky třetí třídy ve školním roce 2022/2023 činí 46.000,- Kč.
  – Prosíme do 31.8.2022 platbu za 1. pololetí 23.000,- Kč.
  – Prosíme do 31.1.2023 platbu za 2. pololetí 23.000,- Kč.
 • Školné pro žáky čtvrté třídy ve školním roce 2022/2023 činí 44.000,- Kč.
  – Prosíme do 31.8.2022 platbu za 1. pololetí 22.000,- Kč.
  – Prosíme do 31.1.2023 platbu za 2. pololetí 22.000,- Kč.
 • Školné pro žáky páté třídy ve školním roce 2022/2023 činí 41.000,- Kč.
  – Prosíme do 31.8.2022 platbu za 1. pololetí 20.500,- Kč.
  – Prosíme do 31.1.2023 platbu za 2. pololetí 20.500,- Kč.

 

 •  Školné se platí na školní účet: 2000001731/8040 u Oberbank AG, Praha nebo 181744542/0300 u ČSOB. Platby označujte variabilním symbolem Vašeho dítěte. Variabilní symbol Vám na požádání sdělí paní Věra Koubová: koubova.v@gtmskola.cz
 • Ostatní platby – pobyty na horách, projekty, provozní režii za obědy, školní kroužky atd.  – plaťte, prosím, výhradně na TŘÍDNÍ účet. Děkujeme.