Základní informace, školné 2020/21

 • Sdělení o výši školného ZŠ na školní rok 2020/21
 • Školné pro žáky první třídy ve školním roce 2020/2021 činí 46.000,- Kč včetně docházky do družiny.
  – Prosíme do 15.5.2020 platbu za 1. pololetí 23.000,- Kč.
  – Prosíme do 31.1.2021 platbu za 2. pololetí 23.000,- Kč.
 • Školné pro žáky druhé třídy ve školním roce 2020/2021 činí 44.000,- Kč včetně docházky do družiny.
  – Prosíme do 31.8.2020 platbu za 1. pololetí 22.000,- Kč.
  – Prosíme do 31.1.2021 platbu za 2. pololetí 22.000,- Kč.
 • Školné pro žáky třetí třídy ve školním roce 2020/2021 činí 41.000,- Kč včetně docházky do družiny.
  – Prosíme do 31.8.2020 platbu za 1. pololetí 20.500,- Kč.
  – Prosíme do 31.1.2021 platbu za 2. pololetí 20.500,- Kč.
 • Školné pro žáky čtvrté a páté třídy ve školním roce 2020/2021 činí 36.000,- Kč, zvlášť se platí docházka do družiny 4.000,- Kč
  – Prosíme do 31.8.2020 platbu za 1. pololetí 18.000,- Kč.
  – Prosíme do 31.1.2021 platbu za 2. pololetí 18.000,- Kč.
 • Školné se platí na školní účet: 2000001731/8040 u Oberbank AG, Praha nebo 181744542/0300 u ČSOB. Platby označujte variabilním symbolem Vašeho dítěte. Variabilní symbol Vám na požádání sdělí paní Věra Koubová: koubova.v@gtmskola.cz
 • Platba za školní družinu činí 4.000,- Kč (pouze pro 4. a 5. třídy)a platí se též na školní účet 2000001731/8040 u Oberbank AG, Praha nebo 181744542/0300 u ČSOB. Platby označujte variabilním symbolem Vašeho dítěte. Variabilní symbol Vám na požádání sdělí paní Věra Koubová: koubova.v@gtmskola.cz
  – Prosíme platby družiny na celý školní rok k 15.9.2020.
  – První a druhá třída má docházku do družiny zdarma.
 • Ostatní platby – pobyty na horách, projekty, provozní režii za obědy, školní kroužky atd.  – plaťte, prosím, výhradně na TŘÍDNÍ účet. Děkujeme.