Vlastní hodnocení školy

 

time-for-feedback.jpg

Vyhodnocení dotazníkového šetření rodičů na téma Distanční výuka 2020/2021

Cílem anonymního dotazníku bylo zjistit, jak rodiče dětí z naší školy vnímají distanční výuku a kde má škola možný prostor pro zlepšení. 

Souhrnné výsledky za naší školu vnímáme pozitivně. Například velké většině rodičů vyhovuje způsob, jakým s nimi komunikuje třídní učitelka dětí. Téměř všichni rodiče jsou velmi nebo spíše spokojeni s přístupem školy k distanční výuce. 

Na celkové výsledky za jednotlivé třídy se můžete podívat v tomto dokumentu, černý rámeček v grafu znamená průměrné výsledky za všechny ostatní školy, které se dotazníkového šetření účastnily.

Dostali jsme také řadu komentářů a konkrétních podnětů, velmi si jich vážíme.

V nejbližší době se budeme snažit realizovat tato vylepšení distanční výuky:

  • posílení sociálních a společných aktivit, skupinové projekty
  • více společného povídání
  • posílení online družiny
  • častější kontakt v menších skupinkách

Řada podnětů byla dlouhodobějšího charakteru, například posílení výuky angličtiny a informatiky, zavedení robotiky, spolupráce se školním psychologem atd. Tyto podněty jsou téměř shodné se strategií školy na období 2021/2023, na kterou se můžete podívat ZDE.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu, v případě dotazů k výsledkům šetření kontaktujte prosím vedení školy.

Vyhodnocení dotazníkového šetření v historii školy