Napsali o nás

7.3.2023
Dvě z našich dětí chodí do základní školy a třetí tam určitě půjde 🙂 O škole jsem se dozvěděl od kolegů, kteří mi dali jen kladné reference a kteří byli s výukou a fungováním školy velmi spokojení. Čeho si na této škole cením nejvíce? V čem je tato škola jiná a čím se liší od ostatních škol? Na tyto otázky vám odpovím jasně, ale ne stručně :-).
Oceňuji velmi lidský, tolerantní, chápavý, vstřícný a individuální přístup a komunikaci učitelů a vedení školy. Atmosféra ve škole je příjemná, vedená ve stylu školy hrou, ze které si děti odnesou mnoho pěkných zážitků do života (výlety, exkurze, pobyty, školení, školy v přírodě, besedy, divadelní představení). Určitě je velkou předností školy, že přistupuje k dětem s odlišným mateřským jazykem velmi shovívavě a s velkým pochopením. Dětem je proto poskytována nadstandardní výuka a doučování českého jazyka. Ve škole panuje přátelská atmosféra a také komunikace s rodiči je velmi příjemná a vstřícná. Celkově je výuka zaměřena především na výuku němčiny a později i angličtiny.
Jedinou nevýhodu vidím v tom, že škola je pouze do 5. třídy. Doufám, že jednou bude rozšířena 🙂 a třeba naše 3. dítě jednou školu absolvuje :-). A moc se na to těším.
Rastislav Ježovít, tatínek


15.2.2023
ZŠNČP je školou, kde můj syn i dcera prožili krásných a možná pro život nejdůležitějších prvních pět let vzdělávání. S němčinou se potkávali každodenně již od první třídy. Po páté třídě děti ještě nemluvily plynně německy, ale získaly velmi kvalitní základ, od kterého byl jen krůček k běžné komunikaci v německém jazyce. Z této školy si děti do života odnesly mnoho zajímavých zážitků nejen z běžné výuky, která se snaží reagovat na současné požadavky vzdělávání, ale i mnoho vzpomínek na společné třídní zážitky z hor, výletů, divadelních představení, meetingů, besed či pobytů v Čecháh i v zahraničí.
Vendula Wachsmannová, maminka


23.1.2023
Školu navštěvovaly obě moje dcery a přestože jsou velmi rozdílné, obě tam chodily moc rády. Učební plán je tu promyšlený a hlavně výuka jazyků je skvěle organizována. Mladší dcera často říkala, že výuka je zábavná a přestože němčina není lehký jazyk, našla si k ní vztah. Během roku se děti zapojují do různých projektů, ve škole vládne vlídná atmosféra a komunikace s rodiči je vstřícná. Škola ale také vyžaduje od dětí určité nasazení a většinou se bez alespoň minimální domácí přípravy děti neobejdou.
Jako rodič oceňuji komplexní přístup školy ke vzdělání. Nejde tu jen o předání znalostí, ale je kladen důraz na to, aby se děti zajímaly o svět kolem sebe, chápaly vzájemné odlišnosti a učily se toleranci a respektu k ostatním.
V neposlední řadě škola zvládla skvěle i covidové období. Za sebe mohu školu jen doporučit a popřát v dalších letech mnoho spokojených žáků.
Tereza Židlická, maminka

16.1.2023
Základní školu navštěvovaly obě moje děti. Dcera je nyní v páté třídě. Na školu jsme dostali pozitivní reference od známých a všichni jsme od začátku velmi spokojeni. Cením si kvalitní výuky němčiny – od první třídy každý den v týdnu a také nadstandardních aktivit, které škola pro děti připravuje (projektová výuka, celoškolní meetingy, prezentace, projekty se seniory, výměnné pobyty v Německu apod.) Škola pořádá každoroční lyžařské výcviky, školy v přírodě i výjezdy do Německa. Také kladně hodnotím komunikaci s vedením školy i učiteli. Panuje zde vstřícný přístup a snaha vždy nalézt optimální řešení. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že škola je pouze do 5.třídy. Školu doporučuji svým přátelům, někteří zde již mají své děti.
Darja Šanta, maminka

8.1.2023
„Školu jsme si vybrali především kvůli intenzivní výuce němčiny a mezinárodnímu prostředí. Velmi se mi líbí perfektní organizace výuky, výborná komunikace s vedením školy, učitelkou i vychovatelkou. Jáchym se do školy těší, ve třídě jsou skvělá parta, společně pracují na projektech a podnikají výlety nad rámec výuky. Školu ráda doporučuji dál, protože jsem skutečně nadšená, jak funguje.

Andrea Novotná, maminka