Kombinované vzdělávání

Projekt Pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání se týká tříd 2AB, 3AB a 4AB.
Harmonogram on-line výuky ve  druhém pololetí školního roku 2021/2022:
pátek 18.2.
pátek 25.3.
pátek 29.4.
pátek 20.5.
Harmonogram on-line výuky v prvním pololetí školního roku 2021/2022:
Pátek 15.10.
Pátek 19.11.
Pátek 17.12.
Pátek 14.1.
Výuka on-line bude podobná prezenčnímu rozvrhu, hodiny budou zkrácené na 30 minut (s delší přestávkou).