Od školního roku 2021/2022 nabízíme dětem novou, moderní formu výuky:

  • Domškola (pro děti, které se vzdělávají doma s rodiči)
  • Online škola (podpora výuky jazyků v šesté a sedmé třídě)