Grant O2 Chytrá škola

  • Naše škola získala grant v rámci programu O2 Chytrá škola. Díky grantu budeme realizovat školení pro pedagogy zaměřené na základy programování a workshopy pro žáky 4. a 5. ročníků na téma online bezpečnosti. Více informací o programu O2 Chytrá škola naleznete na stránkách https://o2chytraskola.cz/