Naše úspěchy

 • Beyzanur Sirinbilek na stáži v Hamburku 11/2022 – Bericht + Job-Shadowing
 • Výsledky ve florbale – DDM Spirála, Praha 8, 11/2022
 • Studijní výsledky pátých tříd – Scio testy
 • 5/2022 se naše škola stala fakultní školou PFUK
 • 5/2022 – výsledky Národního testování pátých tříd ve školním roce 2021/2022.
  V matematice a českém jazyku se řadíme mezi 10% nejúspěšnějších škol v České republice.
 • Pomoc školám při výuce německého jazyka
 • 11/2020 Naši žáci na videu v rámci soutěže 1:0 pro němčinu 2020
 • 5/2020 Semifinalistka Global Teacher Price 2020 Jitka Boučková
 • 7/2019 jsem se stali 1. Orff školou v ČR a členem  International Orff-Schulwerk Forum Salzburg.
 • 8/2019 jsme získali Erasmus projekt „Europa ist, was wir daraus machen“ na léta 2019-2021. Budeme na něm spolupracovat s partnerskými školami z Vídně a Schildow.
 • 14.5.2018 byl náš projekt Erasmus „Die Welt ist bunt – Die Kunst, zusammen zu leben“ vyhlášen na konferenci „Förderung von demokratischer Bildung und Toleranz durch internationalen Schulaustausch“ ve Výmaru vítězným projektem měsíce května.
 • 22.1.2018 jsme získali ocenění Hlavního města Prahy a Člověka v tísni za účast na přehlídce školních projektů „Život napříč kulturami“. Oceněn byl projekt Erasmus loňských čtvrťáků „Svět je barevný – umění žít spolu“. Článek v časopise Osmička.
 • 1/2018 jsme získali finanční dotaci od Česko-německého fondu budoucnosti na projekt „Svět je barevný – scénické nastudování společného vystoupení českých a německých dětí na téma multikulturalismus“
 • Anička Frýdlová vyhrála soutěž Vícejazyčnost je bohatství 2017 – dětskou soutěž na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce. 11/2017
 • Nela Anna Malcová a Eduard Wotke získali OCENĚNÍ za výborné výsledky v Národním testování pro 5. třídu, které společnost Scio realizovala ve druhé polovině školního roku 2016/2017.
 • 11/2016 získala naše škola ocenění za vynikající spolupráci v celostátní dětské soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“.
 • 11/2016 získal náš projekt Erasmus „Oma, Opa erzählt mal!“ ocenění Pečeť kvality jako nejlepší projekt v kategorii školního vzdělávání za rok 2016.
  Pecet_kvality_brozura_1.jpg   Pecet_kvality_brozura_2.jpg
 • 2016/2018 získala ZŠNČP evropský grant Erasmus+ v kategorii „Strategická partnerství“ s tématem „Die Welt ist bunt – Die Kunst zusammen zu leben.“
 • 1/2016 jsme získali grant od Nadace ČEZ na podporu mimořádně nadaných žáků
 • Náš projekt „Emil und die Detektive“ byl Česko-německým fondem budoucnosti vybrán jako jeden z nejlepších projektů za rok 2015
 • 2014/2016 získala ZŠNČP evropský grant Erasmus+ v kategorii „Strategická partnerství“ s tématem „Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal.“
 • 2014 – Mgr. Jitka Boučková získala „Deutschlehrerpreis“ v kategorii „Grundschule“ s projektem „Als Oma klein war“
 • 2010 – Mgr. Hana Nápravníková získala od NAEP cenu Evropský učitel jazyků
 • 2010/2012 získala ZŠNČP evropský grant Comenius v kategorii „Partnerství škol“
 • 2008/2010 získala ZŠNČP evropský grant Comenius v kategorii „Partnerství“
 • 2005 – ZŠNČP získala od NAEP Evropskou jazykovou cenu LABEL určenou pro instituce

Média