Projekt Pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání se týká tříd 2AB, 3AB a 4AB.
Harmonogram on-line dní v prvním pololetí školního roku 2021/2022:
Pátek 15.10.
Pátek 19.11.
Pátek 17.12.
Pátek 14.1.
Výuka on-line bude podobná prezenčnímu rozvrhu, hodiny budou zkrácené na 30 minut (s delší přestávkou).