Projekt: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Základní škole německo-českého porozumění a Gymnáziu Thomase Manna, reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001391
 
Od 31.5. – 3.6. 2022 hospitovaly naše kolegyně Natalie Matyas a Dorina Arndt na Stadtteilschule Wilhelmsburg v Hamburku. Přijely nadšené a svoje poznatky prezentovaly svým kolegyním na poradě němčinářů 7. června. Jejich prezentaci můžete shléhnout ZDE.
 
Od 10.10. – 14.10.2022 hospitovala naše kolegyně Zuzana Svobodová na Elsenztalschule v Bammental. Stáž pro ni byla velmi přínosná a své zkušenosti prezentovala kolegům dne 7.12.2022. Prezentaci můžete shlédnout ZDE.