Zdravý životní styl – 3.AB

V říjnu jsme v rámci Erasmu pro třeťáky uspořádali dvoudenní projekt “Zdravý životní styl”. Jeden den se ho zúčastnila děvčata z obou tříd a druhý den chlapci. V hodině němčiny jsme se pak seznámili s novou slovní zásobou a shlédli film “Gesunde Nahrung”. Na závěr děti ve skupinkách vytvářely výživovou pyramidu.