Zažít město jinak

Zažít město jinak

V sobotu 20. září se naše škola zúčastnila devátého ročníku sousedské slavnosti „Zažít město jinak“ pod názvem „Zažít školu jinak“. Návštěvníci si mohli vyzkoušet různé výtvarné, hudební a sportovní dílny, ale také jazykovou animaci pro malé i velké, posedět v čajovně a čítárně, zkusit psát na klasickém psacím stroji a hrát si na nové školní zahradě. Akce se i díky krásnému počasí moc vydařila a přispěla k dobrým sousedským i učitelsko-rodičovským vztahům.