Vyšehrádky – 5.B

Vyšehrádky

Páťáci si na Vyšehradě hráli s literaturou. Seznámili se se zajímavými literárními postavami, vžili se do děje známých knih, poznali některé světové autory, zjistili, jak obtížná je cesta od napsání příběhu k vydání knihy.