Výlet do Tábora – 4.B

Na závěr školního roku jsme navštívili město Tábor.