Vánoční besídky – 3+4+5

Vánoční besídky

Vánoční besídky třetích, čtvrtých a pátých tříd se konaly ve čtvrtek 15. prosince. Slavnosti zahájil školní dětský orchestr pod vedením Ramony Schulz v hale školy. Poté následovaly besídky pro rodiče v jednotlivých třídách.