Trausnitz – 3.AB, 4.AB

Trausnitz

Třetí a čtvrté třídy vyjely od 21.-24.9.2015 na jazykový projekt na hrad Trausnitz v Německu. Žili jsme na hradě a tématem byl „Středověk“. Tak si děti mohly vyzkoušet středověké tance, rytířské turnaje, středověké práce (výrobu chlebového těsta a pečení chleba v peci), Burgrallye a Stadtrallye, při kterých musely číst a zodpovídat mnoho otázek v němčině. Také musely sebrat odvahu a ptát se německy místních lidí. Nejvíce se jim však líbil hned první večer pochod s pochodněmi. Zlatým hřebem pobytu byla poslední večer rytířská slavnost, při které jsme všichni hodovali v rytířském sále ve středověkých kostýmech.