Slavnost slabikáře – 1.AB

Slavnost slabikáře

V úterý 26. listopadu nastal pro prvňáčky velký den. Dočetli Živou abecedu a snažili se získat klíč ke Slabikáři. Museli prokázat své čtenářské dovednosti a splnit nejrůznější úkoly. Všichni četli slabiky, skládali slova i věty, dokonce hledali rýmy a naučili se písničku o Abecedě. Za to je pak král Abeceda pasoval na čtenáře. Nakonec všichni složili čtenářský slib a za odměnu usedli ke slavnostní hostině i s panem králem.