Reminiscence – 4.A

Během měsíců říjen a listopad jsme ve třídách pracovali na projektu reminiscence. Žáci 4a a 4b se pravidelně setkávali s klienty Domova seniorů i se seniory našich spolužáků. Na setkání se velmi dobře připravili – vysvětlili jsme si výhody a nevýhody stáří, podmínky komunikace se starším člověkem, okruhy dotazů, které by nám senioři mohli přiblížit. Rozdělil jsme si role ve skupině, vyhledávali jsme na internetu informace a fotky k 2. světové válce a Sametové revoluci. Setkali jsme se s paní spisovatelkou historických knih, stavařem, který rekonstruoval Rudolfinum a stavěl tančící dům, s významným biologem, který pracoval na výzkumu léku pro pacienty HIV. I setkání s obyčejnými lidmi byla zajímavá – přiblížili nám svět bez počítačů, bez mobilů, svět, kdy se do školy jezdilo na saních.

Dozvěděli jsme se víc o životě v totalitním režimu, o lidech v emigraci, i o tom jak začínala v naší zemi demokracie.

Každá skupina vytvořila spolu se seniorem plakáty o jeho životě, doplnila to dobovými fotkami a vše, co se děti dozvěděly, pak společně prezentovaly. Na závěr jsme připravili seniorskou kavárnu a malý koncert oblíbených písniček našich babiček a dědečků. Rádi jsme se dovídali nové věci a velkou radost nám udělalo, že se k nám senioři vždycky těšili. Na Vánoce připravujeme společné hudební setkání u adventního věnce.