Projekt „Sinne“ – 2.AB

Druháci měli v září absolvovat jazykový projekt „Sinne“ v německém Querxenlandu. Kvůli coronaviru nemohli odjet, a tak jsme se rozhodli udělat projekt ve škole sami. Vytvořili jsme 16 staniček, na kterých si děti celé dvě dopoledne 21. a 22. září 2020 mohly vyzkoušet všechny smysly: hören, sehen, tasten, riechen a schmecken. Vypracovávaly nejen různé pracovní listy, ale také si hrály a hodně se nasmály.

S paní učitelkami třídními a s vychovatelkami jsme pak přiřazovali předměty k jednotlivým smyslům, vyzkoušeli jsme si chuť i sluch, ukázali si znakové písmo, kterým se domlouvají neslyšící, a procvičili jsme si pomoc nevidomému člověku. Patrně nejzajímavější aktivitou pak byla návštěva Muzea smyslů v Jindřišské ulici. Velice moc se nám tam líbilo, že se nám ani nechtělo domů!