Pozdrav dětem ze ZŠ speciální Ratolest – 5.B Etika

Ratolest

I přes ztížené podmínky výuky při koronoviru jsme se po celou dobu pravidelně věnovali také etice. Díky videotéce Jeden svět na školách od charitativní organizace Člověk v tísni jsme měli možnost shlédnout několik filmů k tématům: Ochrana životního prostředí, Šetrné způsoby dopravy, Sociální znevýhodnění – chudoba, Jak omezit odpady a Digitální svět a kyberšikana. Vyvrcholením naší práce bylo vypracování fotek a videí pro děti s postižením ze ZŠ speciální Ratolest, které jsme jim poslali prostřednictvím jejich facebooku.