Poslední meeting

Na posledním celoškolním meetingu jsme vyhodnotili všechny třídní soutěže a také Schreibwettbewerb s tématem Zurück in die Vergangenheit.