Pirna v Praze 2016

Pirna v Praze 2016

Na konci března k nám přijeli naši kamarádi z Pirny. Společně jsme se věnovali projektu „Touristen auf der Prager Burg“. Nejprve jsme si připravovali otázky na rozhovory s německy mluvícími turisty. Druhý den si děti v česko-německé dvojici musely na Hradě najít německy mluvící návštěvníky Prahy a udělat a nimi rozhovor. Další den nám děti svoje zážitky z rozhovorů prezentovaly.

Také jsme dělali v česko-německých skupinkách na Pražském hradě Burg-Rallye a další den v zoologické zahradě Zoo-Rallye. Dětem se společný program líbil.

Děkujeme také českým rodinám, že se dětem ve zbylém čase věnovaly.