P4 – Erasmus „Die EU und ich“ – 5.B

Před návštěvou Evropského domu jsme si v Etice povídali o tom, proč Evropská unie vznikla a děti hrály ve skupinách hru „Evropská časová osa“ s informacemi o tom, jak se Unie postupně vyvíjela. Za domácí úkol pak měly vypracovat dva pracovní listy z brožury Evropské komise „Sofie a Pavel objevují Evropu“. Dále jsme hledali informace na internetu a v tisku o tom, jaké země do EU patří, jaký je rozdíl mezi EU a Evropou, jaké jsou symboly EU, co nám EU umožňuje, co financuje, jaké jsou vlajky států EU a jaká lidská a dětská práva EU svým občanům zaručuje. Děti dělaly anketu o tom, zda jsou lidé spokojeni s členstvím České republiky v Evropské unii. Anketa dopadla dobře, převážná většina respondentů odpověděla pozitivně.

Dne 14.2.2020 jsme pak navštívili Evropský dům v Praze v Jungmannově ulici a zúčastnili se interaktivního výukového programu pro žáky ZŠ „Referát o Unii“ a shlédli edukativní film. Dozvěděli jsme se, proč Unie vznikla, jak funguje, co pro nás dělá a jaké má instituce. Na závěr jsme si ve skupinách zopakovali, co všechno jsme si zapamatovali. Program byl zajímavý a líbil se nám.

Na závěr celého měsíčního projektu děti ve skupinkách vyráběly plakáty se čtyřmi tématy: Vznik EU, Symboly EU, Instituce EU, Výhody členství v EU. Plakáty jsme vyvěsili v hale školy.