Německá olympiáda

Na 5. celoškolním meetingu jsme dětem předali ceny za umístění v německé olympiádě. Zvlášť se hodnotili „Muttersprachler“ a „Nicht Muttersprachler“. Ze získaných cen měly děti radost. Vítězům srdečně blahopřejeme, ostatní děti budou mít zapsány výsledky v žákovských knížkách.