Návštěva v Ratolesti

Návštěva v Ratolesti

12. září navštívili naši páťáci středisko Diakonie Ratolest, které poskytuje péči, pomoc a podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

Naše děti se na návštěvu připravovaly, povídaly si o mentálním postižení a o tom, jak k takovým lidem přistupujeme. Každá skupinka si připravila hry a činnosti pro jedno mentálně postižené dítě z Ratolesti a při návštěvě si s ním děti hrály a staraly se o něj. Dětem z Ratolesti to přineslo opravdu hodně radosti, ale i nám to dalo do života hrozně moc: umíme pomáhat a nebojíme se pomoc nabídnout. O Vánocích se do Ratolesti opět vydáme.