Návštěva Ratolesti – 5.B

Návštěva Ratolesti

23. září navštívily děti z 5.B středisko Diakonie Ratolest, které poskytuje péči, pomoc a podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

Naše děti se na návštěvu připravovaly, povídaly si o mentálním postižení a o tom, jak k takovým lidem přistupujeme. Každá skupinka si připravila hry a činnosti pro jedno dítě z Ratolesti. Při návštěvě si s ním hrály a staraly se o něj. Děti z Ratolesti z toho měly velkou radost. Ale i nám to přineslo do života hodně: umíme pomáhat a nebojíme se pomoc nabídnout. O Vánocích se do Ratolesti opět vydáme.