My ideal house – 4.A yellow

Děti v hodinách angličtiny navrhovaly svůj ideální dům.