Multi-kulti projekt – 5. třída

Multi-kulti

20. ledna proběhl v páté třídě multi-kulti projekt. Nejprve si děti povídaly o tom, z čeho mají strach. Poté shlédly film z filmoféky Jeden svět na školách „Nora zpívá pro Sýrii“ a porovnávaly svůj strach se strachem hlavní protagonistky Nory, která musela ze Sýrie s celou rodinou prchnout před válkou.

Následoval program „Mami, od zítřka nás bude učit…“ s představitelkami tří různých etnik, se kterými se děti mohou v České republice setkat: Linh z Vietnamu, Růža jako představitelka rómské komunity a muslimka Lenka. Děti měly možnost všechny tři blíže poznat nejen při společných aktivitách, ale mohly se i ptát na všechno, co je zajímalo. Debata byla velmi zajímavá, děti byly zvídavé a velmi dobře dokázaly formulovat své myšlenky i vyvozovat závěry. Myslím, že můžeme být na naše děti pyšní.

Na závěr všichni společně vyrobili tři plakáty, ve kterých shrnuli informace, které se při projektu dozvěděli. Dotazník, který jsme po projektu vyhodnotili, ukázal, že jsou děti k jiným kulturám dostatečně tolerantní.