Mein Monster – 1.AB

Prvňáci v hodině němčiny tvořili podle diktátu i vlastní fantazie „Mein Monster: vier Augen, lange Nase, grüne Haare….“