Mein Lieblingsstar – 3.B rot

Teťáci v hodině němčiny vyráběli plakátky o své oblíbené hvězdě a potom je ostatním prezentovali.