Landesversammlung

Landesversammlung

Zakladatel naší školy „Svaz Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ pořádal v sobotu 11. října 2014 velké kulturní shromáždění, na které přijeli účastníci z celé České republiky.

Žáci naší páté třídy zde vystoupili s bohatým hudebním a divadelním programem. Za jejich vystoupení jim děkujeme!