Kurzdialoge – 3.A rot

Děti v hodině němčiny sestavují jednoduché rozhovory a kreslí k tomu obrázky. Některé moc povedené.