Konversation “Mein bester Freund” – 5A rot

Při konverzaci komunikujeme německy, posloucháme německé texty, hledáme v nich informace, tvoříme plakáty a učíme se vyprávět. Plakát “Mein bester Freund” nebo “Meine beste Freundin” se některým dětem moc povedl. Navíc se učily o svém kamarádovi nebo kamarádce německy vyprávět.