Konversation „Mein bester Freund“ – 5A rot

Při konverzaci komunikujeme německy, posloucháme německé texty, hledáme v nich informace, tvoříme plakáty a učíme se vyprávět. Plakát „Mein bester Freund“ nebo „Meine beste Freundin“ se některým dětem moc povedl. Navíc se učily o svém kamarádovi nebo kamarádce německy vyprávět.