Kleidung – 3.A rot

Při hodině němčiny jsme vytvořili komiks na opakování slovní zásoby „oblečení“ a procvičování nové vazby se čtvrtým pádem „ich finde“.