Jazykový den

Ve středu 21.9.2022 se uskutečnil první jazykový den v letošním školním roce. Celé dopoledne jsme se učili trochu jinak, v každé třídě byla kromě třídní paní učitelky také kolegyně nebo kolega na němčinu. Společně učili v tandemu dvojjazyčně. Děti si tak mohly vyzkoušet například matematiku, prvouku, sloh, výtvarku nebo tělocvik v češtině i v němčině. Dlouhodobý záměr naší školy je podporovat němčinu i v ostatních předmětech, jazykové dny budeme proto pravidelně opakovat jednou za měsíc.