Jazykový den ve 2.A „Der Froschkönig“

Ve třídě 2.A se při jazykových dnech zabýváme pohádkami. Tentokrát 16.11.2022 jsme česky četli pohádku o „Žabím princi“ a snažili jsme se ji pantomimicky ztvárnit. Poté jsme se dívali na německé kreslené video „Der Froschkönig“, doplnili si novou slovní zásobu a učili se krátký rozhovor princezny se žabákem v němčině. Na závěr jsme si zopakovali, kde je links, rechts, oben, unten a kreslili pohádku podle německého diktátu. Při matematice jsme jezdili „autobusem“ po třídě a při tom počítali německy.